KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ ve ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; bu internet sitesinde kullanılan çerezlere ilişkin hazırlanmıştır.

 1. NEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ?

Frostline Games Bilişim A.Ş.(Şirket) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.Bu metinle, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

 1. HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ?
·          Çerezlere İlişkin Genel Bilgiler ve İnternet Sitesinde Kullanılan Çerezler

·          Hangi verilerinizin toplandığı

·          Verilerinizin hangi amaçla işlendiği

·          Verinizin kimlerle paylaşıldığı

·          Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi

·          Verinizin imhası

·          KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar

 1. ÇEREZLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER VE İNTERNET SİTESİNDE KULLANILABİLECEK ÇEREZ TÜRLERİ•     Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerez’ler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org adresini ziyaret edebilirisiniz.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • Site’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • Site’yi iyileştirmek ve Site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • Site’nin, sizin ve Şirketimizin hukuki güvenliğinin teminini sağlamak.

 

 •   Kalıcılık Süresine Göre Çerez Türleri: (Aşağıdaki türdeki çerezler Site’de kullanılmaktadır.)

Oturum Çerezleri

                Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Site’yi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Site’nin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.


Kalıcı Çerezler

                Kalıcı çerezler Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.
Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.
Kalıcı çerezlerin bazı türleri; Site’yi kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde Site’yi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin Site’yi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.
 •   Kullanım Amacına Göre Çerez Türleri: (Aşağıdaki türdeki çerezler Site’de kullanılmaktadır)
Zorunlu Çerezler  
     Teknik Çerezler

 

Teknik çerezler ile Site’nin çalışması sağlanmakta, Site’nin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Bu çerezler internet sitesinin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Genel olarak açık rıza dışındaki işleme şartlarına gidilen çerezler türleri olarak değerlendirilebilirler. 


Otantikasyon Çerezleri

 Ziyaretçilerin, şifrelerini kullanarak Site’ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Site’de ziyaret ettiği her bir sayfada Site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Flash Çerezleri Site’de yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.
“İşlevsel Çerezler”


Kişiselleştirme Çerezleri

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Web sitesi veya uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevselliği sağlama amacıyla kullanılmaktadır. İlgili kişinin bilgi toplum hizmetini açıkça talep ettiğinin açık olmadığı durumlarda açık rızaya dayanılması gerekecektir.

“Performans Çerezleri”


     Analitik Çerezler (Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin sayıları, Site’de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, Site sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.
Reklam/Pazarlama Çerezleri Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrimiçi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesini hedeflemektedirler.
 •   Açık rızayı gerektiren Çerezlere İlişkin Ek Bilgiler
Sosyal Eklenti Takip Çerezleri Birçok sosyal ağ, üyeleri tarafından “açıkça talep edildiği” kabul edilebilecek bazı hizmetleri sağlamak için, internet sitesi sahiplerinin internet sitelerine entegre edebilecekleri sosyal eklenti modülleri sunmaktadır. Ancak bu modüller davranışsal reklamcılık, analitik veya pazar araştırması gibi ilave amaçlarla, üye olan/olmayan kişileri üçüncü taraf çerezler yardımıyla izlemek için de kullanılabilmektedir.  Bu sebeple açık rızaya tabidir.
Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri Davranışsal reklamcılık için kullanılan çerezler açık rıza gerektirmektedir. Bu durumda açık rıza gerekliliği; doğal olarak gösterim sıklığı, finansal kayıt tutma, reklam ortaklığı, tıklama sahtekârlığını algılama, araştırma ve pazar analizi, ürün geliştirme ve hata ayıklama amacıyla kullanılan çerezler de dâhil olmak üzere reklamcılık amacıyla kullanılan ilgili çerezleri kapsar; zira bu amaçlardan hiçbirinin, Kriter B’nin gerektirdiği şekilde, kullanıcı tarafından açıkça talep edilen bilgi toplumu hizmetleri kapsamında bir hizmet ya da işlevsellikle ilgili değildir.
 • Taraflarına göre çerez türleri:
Üçüncü Taraf Çerezleri Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sayfasının ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sayfası yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (ornek.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinden (ya da etki alanından) farklı bir üçüncü kişi tarafından yerleştirilmektedir.
 •   Açık rızayı gerektirmeyen Çerezlere İlişkin Bilgiler
Kullanıcı Girdili Çerezler Bu tür çerezler, kullanıcının girdilerini izleyip bunları hizmet sağlayıcıya aktaran oturum çerezleridir. Bu çerezler, tipik olarak benzersiz bir numara olan Oturum-ID değerine bağlı birinci taraf çerezler olup en geç oturumun sonlanmasıyla birlikte çerezin kullanım süresinin de bitmesi beklenmektedir. Birinci taraf kullanıcı girdili oturum çerezleri, tipik olarak internet sayfalarında bulunan çevrim içi bir formu ya da alışveriş sepetini doldururken kullanıcıyı izleyen, kullanıcının butonu tıklayarak seçtiği ürünlerin veya forma girdiği bilgilerin kaydını tutan çerezlerdir.
Kimlik Doğrulama Çerezleri Kimlik doğrulama çerezleri, kullanıcıyı bir internet sitesine giriş yaptığında tanımlamak için kullanılmaktadırlar (örneğin bir çevrim içi bankacılık sitesinde). Bu çerezler, internet sitesinin ziyaret edilmesi veya içeriğe ulaşılabilmesi için (örneğin banka hesaplarına bakma, havale yapma gibi) ihtiyaç duyulan çerezlerdir. Bu çerezler genellikle oturum çerezleri olup bazı durumlarda kalıcı çerez niteliği de gösterebilirler.
Kullanıcı Merkezli Güvenlik Çerezleri Çerez kullanımının, abonenin veya kullanıcının hizmet almak için açıkça talep ettiği bilgi toplum hizmetleri için kesinlikle gerekli olması durumunda kullanıcı tarafından açıkça talep edilmiş bir hizmet kapsamında güvenliği artırmak amaçlı çerezlere de uygulanabilmektedir. Bu durum, internet sitesinde tekrarlanan başarısız oturum açma girişimlerini tespit etmek için kullanılan çerezler veya oturum açma sistemini kötüye kullanımlardan korumak için tasarlanmış diğer çerezler için de geçerlidir.
Multimedya Oynatıcı Oturum Çerezleri Bu çerezler, videoyu yeniden oynatmaya veya ses içeriğine (örneğin görüntü kalitesi, ağ bağlantı hızı, arabellek parametreleri) ilişkin ihtiyaç duyulan teknik veriyi depolamak için kullanılmaktadır. Multimedya oynatıcısı oturum çerezleri “flash çerezler” olarak da bilinmektedirler. Bu çerezlerin oturum sonlandığında süreleri de bitmektedir.
Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri Yük dengelemesi, tek bir makine yerine bir makine havuzu üzerinden web sunucusu taleplerinin dağıtılması işlemlerine izin veren bir tekniktir. Buna göre kullanıcılardan gelen web talepleri bir yük dengeleme ağ geçidine yönlendirilerek talep, havuzdaki müsait durumda bulunan iç sunuculara iletilmektedir. Bu durumda, söz konusu yeniden yönlendirme oturum boyunca kalıcı olmaya ihtiyaç duyar, spesifik bir kullanıcıdan gelen tüm talepler, işlemin tutarlılığını sağlamak üzere her zaman havuzdaki aynı sunucuya yönlendirilir. Bunlar oturum çerezleri olup bu çerezde tutulan bilginin tek amacı haberleşme uç noktalarını (havuzlardaki sunuculardan birini) tespit etmektir.
Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri Bu çerezler, kullanıcının internet sayfalarındaki bir hizmete ilişkin tercihlerini depolamak için kullanılmakta olup kullanıcı adı gibi kalıcı tanımlayıcılarla bağlantı kurulmamaktadır. Yalnızca kullanıcının açık isteği ile belli bir bilgi parçasını hatırlamak üzere yerleştirilebilmektedirler (örneğin bir butonu tıklamak veya kutuyu işaretlemek gibi). Bunlar, oturum çerezleri gibi oturum süresince geçerli olabileceği gibi amaçlarına göre geçerlilik süreleri haftaları ya da ayları bulabilmektedir.
Sosyal Eklenti İçerik Paylaşımı (beğen, paylaş, yorum) Çerezleri Bu çerezler oturum çerezi olmak zorundadır (zira kalıcı kimlik doğrulama çerezleri yukarıda bahsi geçen kriterler kapsamına girmemektedirler) ve belli bir amaca hizmet ettikleri için kullanıcının sosyal ağ platformundan “log-out” olduğu veya (beni hatırla özelliğinin kullanılmadığı durum için) tarayıcıyı kapattığı durumlarda ömrü sonlanmalıdır.
Açık Rıza Yönetim Platformu için Kullanılan Çerezler İlgili kişilerin girdikleri internet sayfalarında kullanılan çerezlerden, açık rızaya tabi olanlar için alınması gereken açık rızalara dair tercihlerin belli bir süreyle hatırlanması için kullanılan çerezlerdir.
Birinci Taraf Analitik Çerezler Bir internet sitesini veya uygulamayı yönetmek için trafik ve/veya performans istatistiklerinin kullanılması, bu istatistiklerin üretilmesi sitenin veya uygulamanın düzgün çalışması ve dolayısıyla hizmetin sağlanması için gereklidir. Amacı sitenin veya uygulamanın hedef kitlesini ölçmekle sınırlı olan çerezler; performans ölçümü, navigasyon problemlerinin tespiti, teknik performansın optimizasyonu veya ergonomi, gerekli sunucuların gücünün tahmini gibi ihtiyaçları karşılaması, yani bir internet sitesinin veya uygulamanın işleyişi ve günlük yönetimi için kullanılmasının talep edilen hizmetle ilişkilidir.
İnternet Sitesinin Güvenliği için Kullanılan Çerezler İnternet sitesinin güvenlik zafiyeti nedeniyle hizmet verememesi, hizmet dışı bırakılması, kullanıcının talep ettiği hizmete erişememesine neden olacağından, internet sitesinin güvenliği için kullanılan çerezlerin de kullanıcının talep ettiği hizmet için gereklilerdir.
 1. HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.a.              Web siteye giriş yapıldığı anda Zorunlu Çerezler vasıtasıyla;

İşlem Güvenliği tarayıcı bilgileri, IP adresi, erişim logları gibi bu tür çerezin çalışması için işlenen kişisel veriler.
 1. Açık rıza vermeniz halinde Performans Çerezleri vasıtasıyla;
İşlem Güvenliği tarayıcı bilgileri, IP adresi, erişim logları, en çok ziyaret edilen sayfalar, gezinti sırasında rastlanan problemler, ziyaret edilen sayfalar, tıklanan linkler, arama terimleri, kullanılan ve girilen diğer metinler, yazılar gibi bu tür çerezin çalışması için işlenen kişisel veriler.
 1. Açık rıza vermeniz halinde Reklam ve Hedefleme Çerezleri vasıtasıyla; (reklam ortaklarımızın yerleştirdiği üçüncü taraf çerezlerdir)
İşlem Güvenliği tarayıcı bilgileri, IP adresi, erişim logları, ilgi alanlarınız, profiliniz gibi bu tür çerezin çalışması için işlenen kişisel veriler.
 1. Açık rıza vermeniz halinde Fonksiyonel Çerezler vasıtasıyla;
İşlem Güvenliği tarayıcı bilgileri, IP adresi, erişim logları, dil, bölge, tema vb. tercih seçenekleriniz ile sitedeki form alanlarında yer alan metin kutularına daha önceden girdiğiniz bilgiler gibi bu tür çerezin çalışması için işlenen kişisel veriler.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ?

Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve güncel bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde hukuki savunma hakkımızın kullanılması, resmi ya da yasal diğer bilgi ve belge taleplerine yanıt verme amaçları doğrultusunda şirket avukatımız, bilgi talep eden adli ve idari merciler ile Şirketimizin açıklanan amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla hizmet alacağı üçüncü taraf kişi veya kişilerle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Ayrıca açık rızanıza istinaden kullanılan çerezler; ilgili çerez türünün kullanım amacına göre hizmet aldığımız tedarikçilerle paylaşılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMİ NEDİR?

Kişisel verilerinizi; 3 no’lu kısımda zikredilen çeşitli formların doldurulması, site ziyaretlerinizdeki çerezler (cookies) vasıtasıyla otomatik olarak TOPLUYOR; dijital olarak bilişim sistemine kaydetmek, fiziki sunucu ve bulut sunucu üzerinde saklamak ile işin niteliğine ve talep edilen/işlenmesi gereken kişisel verilerin niteliğine göre otomatik ya da otomatik olmayan yollarla veritabanı oluşturmak, liste yapmak, belge doldurmak, dilekçe yazmak, form doldurmak vb. suretiyle İŞLİYORUZ.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NEDİR ve HUKUKİ SEBEPLERİ?
 2. Web siteye giriş yapıldığı anda Zorunlu Çerezler vasıtasıyla;

 

Kişisel Veri Kategorisi İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
İşlem Güvenliği Talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma, sayfa gezintilerinde oturumunuzun açık kalması, multimedya, video, ses ve fotoğrafların gösterilebilmesi) yerine getirilebilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi. -6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (a) bendinde düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” (5651 sayılı Kanun)

-6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

-6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

 1. Açık rıza vermeniz halinde Performans Çerezleri vasıtasıyla;
Kişisel Veri Kategorisi İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
İşlem Güvenliği Site’yi ziyaret edenlerin sayıları, Site’de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, Site sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlama, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi), Site’nin performansını ölçme ve iyileştirme, internet sitesinin nasıl kullanıldığı, hangi sayfaların ziyaret edildiği veya hangi linklerin kullanıldığına ilişkin istatistikleri çıkarma ve analiz etme, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Yalnızca anonim istatistikler üretilmekte kişilerin internet gezinmelerini farklı internet siteleri veya uygulamalar arasında çapraz takibi amacıyla kullanılmamaktadır. 6698 sayılı Kanun’un 5/1’inci maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin açık rızası”
 1. Açık rıza vermeniz halinde Reklam ve Hedefleme Çerezleri vasıtasıyla;
Kişisel Veri Kategorisi İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
İşlem Güvenliği Reklam ortaklarımızın yerleştirdiği üçüncü parti çerezler vasıtasıyla Site kullanım, ilgi ve davranışlarınızı analiz etme, profil çıkartma, hedefleme analizi yapma, ürün/ hizmet hedefleme çalışmalarını yürütme, kişiselleştirilmiş reklamlar hazırlama, davranışsal reklam ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar gösterme amacıyla internet sitesine yerleştirilmekte ve kullanılmaktadır. 6698 sayılı Kanun’un 5/1’inci maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin açık rızası”
 1. Açık rıza vermeniz halinde Fonksiyonel Çerezler vasıtasıyla;
Kişisel Veri Kategorisi İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
İşlem Güvenliği İnternet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) ve tercihlerin hatırlanması, otomatik form doldurmanızı sağlama ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi. 6698 sayılı Kanun’un 5/1’inci maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin açık rızası”
 1. KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZŞirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;
 2. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 3. b) işlenmişse bilgi talep etme,
 4. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 1. d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 3. f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarlarıİnternet sitemizi ilk ziyaretinizde açılan pop-upta yer alan “Çerez Ayarlarınızı Özelleştirin (Çerez Yönetimi)” sekmesini tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDe

sktop&hl=en)

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-trackingprotection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-websitepreferences&redirectlocale=en-US)

Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-gb/windows/deleteand-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d)

Safari (https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732)

Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/)

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla ya da https://frostline.games/  üzerindeki iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİİşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Site’de Kullanılan Çerezlere İlişkin Süre Bazında Detaylı Bilgiler :

Tür İsim Süre
Fonksiyonel

Çerez

choice_cookie  
Performans Çerezi statistics_cookie  
     
     
Reklam ve Hedefleme Çerezi marketing_cookie  
     
     
 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİFROSTLINE GAMES BİLİŞİM A.Ş.

Mersis No:
Adres:

KEP Adresi: