KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; sağ üst kutucukta belirtilen ilgili kişi grubunun şirket tarafından tutulan verileri için geçerlidir.

 1. NEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ? 

Frostline Games Bilişim A.Ş. (Şirket) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

 1. HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ?

·          Hangi verilerinizin toplandığı

·          Verilerinizin hangi amaçla işlendiği

·          Verinizin kimlerle paylaşıldığı

·          Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi

·          Verinizin imhası

·          KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar

 1. HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 a. Web siteye giriş yapıldığı anda kullanılan çerezler (cookies) aracılığıyla;

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Log Kayıtları, Sistem Log Kayıtları

b. Web sitesinde anasayfada yer alan “Haberler” başlığı altında bulunan haber içeriklerine tıkladığımızda sırasıyla https://frostline.games/bizim-icin-bizden-icimizden/ https://frostline.games/zamani-donduranlar-bilisim-vadisinde/ https://frostline.games/meydan-gumbur-gumburdenir/ https://frostline.games/lorem-ipsum/ adreslerinde bulunan “bir cevap yazın” başlıklı  formun doldurulması halinde;

Kimlik Bilgileri

Ad, Soyad

İletişim Bilgileri

E-Posta Adresi, İnternet Adresi, Yorum

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Log Kayıtları, Sistem Log Kayıtları

c. Web sitesinde ana sayfanın en aşağısında yer alan “E-BÜLTENİZİMİZE ÜYE OLUN” başlıklı formun doldurulması halinde; tarafınıza  e-posta yoluyla ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin izin vermeniz halinde açık rızanıza istinaden.

İletişim Bilgileri

E-posta Adresi

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Log Kayıtları, Sistem Log Kayıtları

d. Web sitesinde yer alan https://frostline.games/kariyer/ adresinde bulunan formun doldurulması halinde;

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, doğum yeri, medeni hal, cinsiyet, doğum tarihi  

İletişim Bilgileri

E-posta Adresi, Telefon Numarası, Kişinin Kendine Ait Tanıtım Bilgileri, Ev Adresi, İl/ İlçe Bilgisi

Özlük Bilgileri

Çalışılmak İstenilen Pozisyon, Aylık Ücret Talebi, Son Alınan Ücret Bilgisi, Son Çalışılan Yer Bilgisi, Son Çalışılan Yerden Ayrılış Nedeni, Bugüne Kadar Çalışılan Yer, Pozisyon Ve Çalışma Süresi Bilgileri. Askerlik Durumu, İşe Giriş-Çıkış Tarihi, İşe Başlanabilecek Tarih Bilgisi, Seyahat Edilebilirlik Bilgisi, Fazla Mesai Yapılabilirlik Bilgisi (LÜTFEN CV’NİZE TC.KİMLİK NUMARASI, DİN, MEHZEP, VAKIF VE SENDİKA ÜYELİK BİLGİLERİ VB. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ EKLEMEYİNİZ.)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Referans Kişilerine İlişkin Bilgiler

Ad, Soyad, Görev, Telefon Numarası

Mesleki Deneyim

Sertifikalar, Eğitim Durumu, Mezun Olunan Okul ve Derece ile Giriş ve  Mezuniyet Yılı Bilgileri, Bilinen Bilgisayar Programı Bilgileri, Bilinen Yabancı Dil Bilgileri.

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Log Kayıtları, Sistem Log Kayıtları

Ayrıca referans kişisi bilgisi verilmesi sırasında referans kişinizin ad, soyad, GSM no ve görev bilgilerinin referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak sizin tarafınızdan paylaşıldığını, referans kişinize işbu aydınlatma metnini okuttuğunuzu ve bu kişilerin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz.

e. Web sitesinde yer alan https://frostline.games/iletisim/ adresinde bulunan “Bize Ulaşın” başlıklı formun doldurulması halinde;

Kimlik Bilgileri

Ad, Soyad,

İletişim Bilgileri

E-posta Adresi, Telefon Numarası, Konu, İletilmek İstenen Mesaj

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Log Kayıtları, Sistem Log Kayıtları

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ?

Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve güncel bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde hukuki savunma hakkımızın kullanılması, resmi ya da yasal diğer bilgi ve belge taleplerine yanıt verme,  gibi amaçlar doğrultusunda şirket avukatımız, bilgi talep eden adli ve idari merciler ile Şirketimizin açıklanan amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla hizmet alacağı üçüncü taraf kişi veya kişilerle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMİ NEDİR?

Kişisel verilerinizi; 3 no’lu kısımda zikredilen çeşitli formların doldurulması, site ziyaretlerinizdeki çerezler (cookies) vasıtasıyla otomatik olarak TOPLUYOR; dijital olarak bilişim sistemine kaydetmek, fiziki sunucu ve bulut sunucu üzerinde saklamak ile işin niteliğine ve talep edilen/işlenmesi gereken kişisel verilerin niteliğine göre otomatik ya da otomatik olmayan yollarla veritabanı oluşturmak, liste yapmak, belge doldurmak, dilekçe yazmak, form doldurmak vb. suretiyle İŞLİYORUZ.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NEDİR ve HUKUKİ SEBEPLERİ?

a. Web siteye giriş yapıldığı anda kullanılan çerezler (cookies) aracılığıyla;

 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

İşlem Güvenliği

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (a) bendinde düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

b. Web sitesinde anasayfada yer alan “Haberler” başlığı altında bulunan haber içeriklerine tıkladığımızda sırasıyla https://frostline.games/bizim-icin-bizden-icimizden/ https://frostline.games/zamani-donduranlar-bilisim-vadisinde/ https://frostline.games/meydan-gumbur-gumburdenir/ https://frostline.games/lorem-ipsum/ adreslerinde bulunan “bir cevap yazın” başlıklı  formun doldurulması halinde;

Kişisel Veri Kategorisi

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

Kimlik Bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (ç) bendinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

İletişim Bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (ç) bendinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

İşlem Güvenliği

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi.

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (a) bendinde düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

c. Web sitesinde ana sayfanın en aşağısında yer alan “E-BÜLTENİZİMİZE ÜYE OLUN” başlıklı formun doldurulması halinde; tarafınıza  e-posta yoluyla ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin izin vermeniz halinde açık rızanıza istinaden;

Kişisel Veri Kategorisi

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

İletişim Bilgileri

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (ç) bendinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

İşlem Güvenliği

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (a) bendinde düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

d. Web sitesinde yer alan https://frostline.games/kariyer/ adresinde bulunan formun doldurulması halinde;

Kişisel Veri Kategorisi

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

Kimlik Bilgileri

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / stajyer seçme ve yerleştirme, süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (ç) bendinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

İletişim Bilgileri

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / stajyer seçme ve yerleştirme, süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (ç) bendinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Özlük Bilgileri

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / stajyer seçme ve yerleştirme, süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (ç) bendinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / stajyer seçme ve yerleştirme, süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (ç) bendinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Referans Kişilerine İlişkin Bilgiler

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / stajyer seçme ve yerleştirme, süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (ç) bendinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Mesleki Deneyim

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / stajyer seçme ve yerleştirme, süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (ç) bendinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

İşlem Güvenliği

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi.

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (a) bendinde düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

e. Web sitesinde yer alan https://frostline.games/iletisim/  adresinde bulunan “Bize Ulaşın” başlıklı formun doldurulması halinde;

Kişisel Veri Kategorisi

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

Kimlik Bilgileri

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (ç) bendinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

İletişim Bilgileri

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (ç) bendinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

İşlem Güvenliği

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (a) bendinde düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

 1. KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 • a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) işlenmişse bilgi talep etme,
 • c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla ya da https://frostline.games/ üzerindeki iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

FROSTLINE GAMES BİLİŞİM A.Ş.
Mersis No: 

Adres: 

KEP Adresi: