KİŞİSEL VERİLERİN TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ FAALİYETLERİNDE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatına haiz Frostline Games Bilişim A.Ş tarafından temin edilen İletişim Bilgileri kategorisine dahil kişisel verilerimin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatı uyarınca tarafıma aşağıda seçmiş olduğum yöntemlerle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla e-posta hesabıma e-posta yoluyla ticari elektronik ileti gönderimi suretiyle,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,  ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi  amaçlarıyla Anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimi kapsamında sistem ve altyapı tedarikçilerine aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.