Alamet-i Farika

Her kahramanın tek bir Alamet-i Farikası vardır ve onu hak etmek için savaşır.

KaÇKa’da kahramanların hepsinin desen adını verdiğimiz marifetleri vardır. Bu marifetlerle saldırı yaparlar, kendilerini iyileştirirler, düşmanların hareketlerini kısıtlarlar veya müttefiklerine destek olurlar. Her kahraman bunları yapmaya muktedirdir.

Kahramanı diğerlerinden ayıran asıl bir marifeti vardır ki o hiçbir şeye benzemez. Kahramanın karakterini, rolünü ve efsanesini tanımlayan bir desendir. Kahramanın Alamet-i Farika’sıdır.

Kahraman Alamet-i Farika’sını hak etmek zorundadır. Hak etmek için düşmanla boğuşur, dostlarına destek olur ve kazanmak için uğraşır. Ancak o zaman Alametini kullanmaya layık olur.

Diyelim ki Kahraman Alametini kullandı, tembellik ederse marifet yine kapanır. Onu hak etmek için yine uğraşmak zorunda kalır.

KaÇKa’da her kahraman efsanelerini yazmak ve altına kendi Alamet-i Farikasıyla imza atmak istiyorsa Şafak Sınırı’nda son dakikaya kadar savaşır.