Yazar Arşivleri: Frostline Games

Çukurdaki Kral

Gel sana büyük liderlerin kaderinden söz edeyim. Onların yazıları gece ve gündüz gibi iki kutupludur. Çevrelerinde biriken dalkavuklar övgüler akıtır kulaklarına, hak etsin etmesin adlarına destanlar yazılır. Öte yandan korkakların ve kıskançların da dilinden karanlık masallar eksik olmaz. O yüzden başbuğum; gün gelir sen de kendine sorarsın; kimim ben aslında? “Kimsin sen Attila?” diye bağırdı […]

İlk Miras

Efsaneler hürmetine diyarlar halka halka dönerler boşlukta. Yıldızlar gibi parlayarak yüzen o kandillerin içinde bir tanesi zalim bir ışık saçar… İşte büyük ifrit Gallusar’ın kurduğu düzenin en mukavim alametidir. O yıldıza Şafak Sınırı derler; karanlığın ışık kılığına büründüğü sonsuz bir tutulma anında asılı durur. Şafak Sınırı KaÇKa dünyasında yüzen diyarlardan biridir. Bunlara “Miras” diyoruz. Bu […]

Alamet-i Farika

Her kahramanın tek bir Alamet-i Farikası vardır ve onu hak etmek için savaşır. KaÇKa’da kahramanların hepsinin desen adını verdiğimiz marifetleri vardır. Bu marifetlerle saldırı yaparlar, kendilerini iyileştirirler, düşmanların hareketlerini kısıtlarlar veya müttefiklerine destek olurlar. Her kahraman bunları yapmaya muktedirdir. Kahramanı diğerlerinden ayıran asıl bir marifeti vardır ki o hiçbir şeye benzemez. Kahramanın karakterini, rolünü ve […]

Kaynak

Bu pınarın suyu yok, orada efsaneler akar. Şafak Sınırında hayat öykülerden oluşur. Orada akan suyun sesini dinle. Bir şeyler fısıldadığını duyacaksın. Bir gölgenin ayak sesiyle karıştırma. Aynı anda terennüm edilen binlerce ağıt içinde unutulmuş efsanelerin koyu bir tortusu akar o pınardan. Şafağın Sınırında yakılan tüm türküler, kahramanların koluna güç veren koşuklar, ozanlara ilham olan destanlar […]

Kahramanın Yolu

Şafak Sınırı bir çatallı yol; hem zafer hem bozgun üçünün de dibine pusu atmış bekler. Her kahraman birinde ilerler… Üçünden de tekâmüle çıkılır. KaÇKa’da tekâmül demek ebedi bir uğraş demektir. Sonuna geldim sanırsın ama en başa dönmüşsün. Tekrar tekrar yollara düşersin… Yolun sonunu gözleyen değildir kahraman, yılan gibi kıvrılışına, ağaç gibi dallanışına meftun olandır. Tehlikelere […]

İyi Oyna, Adil Oyna, KaÇKa Oyna!

Frostline Games oyuncularla arasındaki güven bağının parayla ölçülemeyeceğine inanan bir oyun stüdyosudur. Oyuncularımız için adaletli ve kendilerini güvende hissedecekleri, dolayısıyla kafalarını oynadıkları oyundan başka hiçbir şeyin kurcalamadığı bir ortam yaratmak bizim için sadece profesyonel bir hedef değil, bir onur meselesidir. Güven bir kez kırıldı mı biliyoruz ki mana iksiri içerek tamir olmaz. Yeniden tesis etmek […]

Düşmanlık Taşı

Şu uğursuz dikilitaşa iyi bakın. Mirasların üzerinde bir tehdit gibi dimdik durur ya hani… Bu dikilitaş benim erkim, erliğimdir, der Gallusar. Hem geceye hem de gündüze sapladım onu; hem toprağa hem de destanlara sapladım. Hem ışığı hem de karanlığı deler benim dikilitaşım, Şafağın Sınırında durup siyahı beyaza hasım eder. Öyküleri tam ortadan iki kutba böler […]

Desenlerin Ustaları

Kahramanların dövüşte sergilediği tüm yetenekler incelikli birer desen oluşturur. KaÇKa’da kahramanların savaştaki marifetlerine Desen denir. Silah ustalığından, rakibi etkisiz hale getirmeye, kalabalık düşmanı kontrol altına almaktan dostlara verilen desteğe kadar her hamle birer Desendir. Her kahramanın Desenleri kendine hastır. Desenlerin içinde hem aktif hem de pasif etkiler bulunur. Dört temel desen her kahraman için savaş […]

Gallusar

“Ozanların hırsından doğdum ben, destanlarda dökülen kan ve gözyaşı benim damarımda akar. Kahramanları ölümsüz kılan, onları efsanelerinde donduran benim.” Gallusar; yaşlı ifrit karanlığın içinde gözlerini açtı. Önce bir hiçliğin içinde olduğunu sandı, kıvrandı. Korkunç bir açlık hissetti. Varlığının iplikleri kopmaya, zihni dağılmaya yüz tuttu. Açlık dayanılmazdı, boşluğun içinde neye ihtiyacı olduğunu bilmeden uzun süre oğundu […]

Zafer Yolları

Kahramanı kahraman yapan şey başından geçenin destan olmasıdır. Bir kahraman ancak destanını anlatan bir ozan varsa ancak kahramandır. Karanlık devirlerde kahramanlara ihtiyaç duyulur. Kolay günlerde tembel, zorun ve uğraşın içinde ise savaşçılar yetişir derler. KAÇKA’nın kahramanları zor günlerde yapıp ettikleri destan olmuş, haklarında şarkılar, masallar, romanlar, operalar yazılmış, öyküleri durmadan yeniden anlatılan kişiler. Dünyanın her […]